ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก

103 หมู่7

ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

103 หมู่7

ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00